Narcis

Narcis

Význam této květiny, to je sebeúcta, marnost a neschopnost milovat, lze vysledovat až k příběhu Narcisa, mladého a nádherného pastýře, o kterém Ovidius mluví ve třetí knize Metamorphosis. Narcis je představován jako velmi ješitný chlapec, který je zcela zapletený do své vlastní krásy a není schopen právě z tohoto důvodu ukrást život a pocity, které jeho krása vzbudila u všech dívek. Jednoho dne, zatímco obdivuji všechno

jeho nádhera ve vodách rybníka se Narcissus stal „terčem“ Amora, který se mladému muži vysmíval, nalíčil si obličej a rozcuchal vlasy. Narcis ve snaze získat zpět svůj obličej spadl do vody a zemřel. na břehu rybníka se narodili narcisy, které sklonily hlavu nad vodou při hledání svého odrazu. Přídavná jména narcistický a narcistický a substantivní narcismus jsou odvozeny od termínu narcis, což naznačuje tendenci kontemplovat vlastní osobu a osobnost s nadměrným uspokojením.


Video: Narcis - Sa nu ma lasi ca o sa mor. Official Video