Genista lydia

Genista lydia

Gorse byli velmi vítáni u Řeků a Římanů, kteří je hojně pěstovali, aby přilákali včely a získali tak vynikající med.

Ve Španělsku byly vysoce ceněny pro svou jemnou vůni a vlákno kořenů bylo také používáno k výrobě lodních lan.

Ve středomořské oblasti byly holé větve rozřezány na košťata. Anglický král Jindřich II. Byl jmenován Plantagenet (planta genista) na památku erbu své rodiny, větve koštěte. Ve Francii založil král Ludvík IX řád koštěte. Podle sicilské tradice musí být koště považováno za nevítanou rostlinu; říká se, že hluk jeho větví mávaný větrem narušil Ježíše, když se modlil v zahradě Getsemanské. Koště představuje skromnost a pokoru, je to rostlina, která roste i v extrémně suchých půdách.


Video: Scotch Broom